Trnava

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,1
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
4,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:65 596
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský
E-mail:
peter.brockatrnava.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
17,4 %
18,8 %
+Dlhová služba
5,2 %
5,2 %
+Bilancia bežného účtu
14,6 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-2,1 %
0,8 %
+Intenzita investovania
16,7 %
10,1 %
+Čistý majetok
383,2 %
305,0 %
+Okamžitá likvidita
296,0 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
349,0 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
9,9 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-17 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
131 €
 
86 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 869 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
58 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Trnava

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
7 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
52 193 163 €
+Kapitálové príjmy
334 841 €
+Bežné výdavky
44 554 747 €
+Kapitálové výdavky
9 063 844 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
2 700 619 €
+Dlhodobé záväzky
4 723 743 €
+Krátkodobé záväzky
5 089 434 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
8 581 277 €
+Bankové úvery a výpomoci
8 581 277 €
+Úvery od ŠFRB
4 879 289 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 856 367 €
+Úrokové splátky
243 656 €
+Finančné účty
15 063 493 €
+Neobežný majetok
181 888 332 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
65 713
+Výsledok hospodárenia
3 793 117 €