Trnava

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,2
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
4,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:65 596
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský
E-mail:
peter.brockatrnava.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
15,4 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
14,8 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
3,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
11,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
364,4 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
298,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
356,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
8,9 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
26 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
123 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 899 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
54 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Trnava

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
7 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
55 463 795 €
+Kapitálové príjmy
973 380 €
+Bežné výdavky
47 251 608 €
+Kapitálové výdavky
7 508 058 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
3 205 571 €
+Dlhodobé záväzky
4 926 266 €
+Krátkodobé záväzky
5 512 678 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
8 037 358 €
+Bankové úvery a výpomoci
8 049 502 €
+Úvery od ŠFRB
4 635 712 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 075 886 €
+Úrokové splátky
210 902 €
+Finančné účty
16 444 859 €
+Neobežný majetok
182 074 442 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
65 596
+Výsledok hospodárenia
3 519 301 €