Trnavá Hora

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
4,9
Bilancia bežného účtu i
3,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 212
Okres:Žiar nad Hronom
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
obectrnavahorastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
1,5 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,2 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
6,8 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
7,6 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-1,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
132,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
255,2 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
259,7 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
70 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
12 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 035 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
40 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Trnavá Hora

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 024 321 €
+Kapitálové príjmy
94 662 €
+Bežné výdavky
954 296 €
+Kapitálové výdavky
79 290 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
2 872 €
+Dlhodobé záväzky
6 073 €
+Krátkodobé záväzky
63 951 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
14 624 €
+Bankové úvery a výpomoci
14 624 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
25 749 €
+Úrokové splátky
564 €
+Finančné účty
163 234 €
+Neobežný majetok
1 111 522 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 212
+Výsledok hospodárenia
48 452 €