Bušince

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,7
Dlhová služba i
5,9
Bilancia bežného účtu i
2,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 450
Okres:Veľký Krtíš
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
oubusincegonet.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
5,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
1,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
3,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-1,9 %
1,6 %
+Intenzita investovania
5,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
193,8 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
59,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
98,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-16 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
38 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 418 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-2 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Bušince

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 217 345 €
+Kapitálové príjmy
37 359 €
+Bežné výdavky
1 169 819 €
+Kapitálové výdavky
108 486 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
56 327 €
+Dlhodobé záväzky
4 052 €
+Krátkodobé záväzky
147 553 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
54 513 €
+Bankové úvery a výpomoci
54 513 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
6 516 €
+Úrokové splátky
949 €
+Finančné účty
88 235 €
+Neobežný majetok
2 026 524 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 450
+Výsledok hospodárenia
-2 515 €