Trnovec nad Váhom

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2007 - 2010)

Celkové finančné zdravie i
6,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 648
Okres:Šaľa
Kraj:Nitriansky
E-mail:
outrnovecnvstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,2 %
35,1 %
+Dlhová služba
3,6 %
5,8 %
+Bilancia bežného účtu
15,3 %
3,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-8,3 %
-9,6 %
+Intenzita investovania
26,0 %
14,4 %
+Čistý majetok
369,5 %
320,1 %
+Okamžitá likvidita
152,2 %
100,8 %
+Pohotová likvidita
160,1 %
156,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
70,0 %
13,4 %

Indikátory na obyvateľa (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-57 €
 
-38 €
+Celkový dlh na obyvateľa
1 €
 
124 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 100 €
 
1 126 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-29 €
 
-12 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Trnovec nad Váhom

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2010)

+Bežné príjmy
1 447 581 €
+Kapitálové príjmy
436 187 €
+Bežné výdavky
1 226 773 €
+Kapitálové výdavky
812 723 €

Záväzky a pohľadávky (2010)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
31 037 €
+Dlhodobé záväzky
1 094 037 €
+Krátkodobé záväzky
395 875 €

Úvery a účty (2010)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
1 090 948 €
+Výdavky na splácanie istiny
56 008 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
602 667 €
+Neobežný majetok
5 160 056 €

Ostatné (2010)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 743
+Výsledok hospodárenia
-79 457 €