Trnovec nad Váhom

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2008 - 2011)

Celkové finančné zdravie i
5,8 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
5,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 648
Okres:Šaľa
Kraj:Nitriansky
E-mail:
outrnovecnvstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,3 %
34,9 %
+Dlhová služba
3,9 %
13,9 %
+Bilancia bežného účtu
13,3 %
7,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
8,0 %
0,2 %
+Intenzita investovania
-2,4 %
6,7 %
+Čistý majetok
479,9 %
349,9 %
+Okamžitá likvidita
378,2 %
102,5 %
+Pohotová likvidita
426,3 %
157,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
72,8 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
85 €
 
1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
2 €
 
117 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 534 €
 
1 168 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
23 €
 
-0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Trnovec nad Váhom

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2011)

+Bežné príjmy
1 484 125 €
+Kapitálové príjmy
1 415 763 €
+Bežné výdavky
1 287 287 €
+Kapitálové výdavky
1 380 073 €

Záväzky a pohľadávky (2011)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
96 724 €
+Dlhodobé záväzky
1 058 167 €
+Krátkodobé záväzky
200 953 €

Úvery a účty (2011)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
1 053 806 €
+Výdavky na splácanie istiny
56 008 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
760 031 €
+Neobežný majetok
6 191 269 €

Ostatné (2011)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 742
+Výsledok hospodárenia
62 851 €