Trnovec nad Váhom

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2009 - 2012)

Celkové finančné zdravie i
5,7 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
5,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 648
Okres:Šaľa
Kraj:Nitriansky
E-mail:
outrnovecnvstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
25,0 %
+Dlhová služba
3,8 %
7,1 %
+Bilancia bežného účtu
15,7 %
6,7 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
1,2 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
10,4 %
1,4 %
+Intenzita investovania
4,0 %
5,2 %
+Čistý majetok
464,5 %
347,6 %
+Okamžitá likvidita
795,0 %
113,2 %
+Pohotová likvidita
874,2 %
168,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
57,7 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
67 €
 
6 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
89 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 599 €
 
1 236 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
45 €
 
2 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Trnovec nad Váhom

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2012)

+Bežné príjmy
1 510 300 €
+Kapitálové príjmy
191 676 €
+Bežné výdavky
1 272 873 €
+Kapitálové výdavky
251 675 €

Záväzky a pohľadávky (2012)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
90 103 €
+Dlhodobé záväzky
1 020 454 €
+Krátkodobé záväzky
113 762 €

Úvery a účty (2012)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
856 775 €
+Výdavky na splácanie istiny
38 192 €
+Úrokové splátky
17 627 €
+Finančné účty
904 418 €
+Neobežný majetok
6 153 634 €

Ostatné (2012)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 653
+Výsledok hospodárenia
120 673 €