Trnovec nad Váhom

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2010 - 2013)

Celkové finančné zdravie i
5,7 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
5,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 648
Okres:Šaľa
Kraj:Nitriansky
E-mail:
outrnovecnvstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
23,5 %
+Dlhová služba
3,7 %
6,0 %
+Bilancia bežného účtu
16,8 %
8,2 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,9 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-0,3 %
2,9 %
+Intenzita investovania
17,1 %
4,9 %
+Čistý majetok
440,3 %
349,5 %
+Okamžitá likvidita
749,5 %
141,4 %
+Pohotová likvidita
845,6 %
207,6 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
64,6 %
15,5 %

Indikátory na obyvateľa (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-2 €
 
12 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 425 €
 
1 253 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
22 €
 
6 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Trnovec nad Váhom

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2013)

+Bežné príjmy
1 570 192 €
+Kapitálové príjmy
901 €
+Bežné výdavky
1 306 103 €
+Kapitálové výdavky
269 143 €

Záväzky a pohľadávky (2013)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
108 852 €
+Dlhodobé záväzky
984 389 €
+Krátkodobé záväzky
113 287 €

Úvery a účty (2013)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
976 211 €
+Výdavky na splácanie istiny
41 117 €
+Úrokové splátky
14 891 €
+Finančné účty
849 063 €
+Neobežný majetok
5 809 208 €

Ostatné (2013)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 742
+Výsledok hospodárenia
60 888 €