Trnovec nad Váhom

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2011 - 2014)

Celkové finančné zdravie i
5,8 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
5,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 648
Okres:Šaľa
Kraj:Nitriansky
E-mail:
outrnovecnvstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
21,5 %
+Dlhová služba
3,6 %
6,5 %
+Bilancia bežného účtu
18,1 %
7,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
3,8 %
0,7 %
+Intenzita investovania
14,3 %
6,7 %
+Čistý majetok
415,3 %
337,7 %
+Okamžitá likvidita
748,1 %
143,6 %
+Pohotová likvidita
829,7 %
202,5 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
59,6 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
23 €
 
3 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
80 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 378 €
 
1 257 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
27 €
 
0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Trnovec nad Váhom

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2014)

+Bežné príjmy
1 638 491 €
+Kapitálové príjmy
3 624 €
+Bežné výdavky
1 342 716 €
+Kapitálové výdavky
237 528 €

Záväzky a pohľadávky (2014)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
94 810 €
+Dlhodobé záväzky
946 919 €
+Krátkodobé záväzky
116 185 €

Úvery a účty (2014)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
936 434 €
+Výdavky na splácanie istiny
39 777 €
+Úrokové splátky
16 231 €
+Finančné účty
869 217 €
+Neobežný majetok
5 661 812 €

Ostatné (2014)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 742
+Výsledok hospodárenia
73 903 €