Trnovec nad Váhom

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2012 - 2015)

Celkové finančné zdravie i
5,8 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
5,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 648
Okres:Šaľa
Kraj:Nitriansky
E-mail:
outrnovecnvstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
23,6 %
+Dlhová služba
3,4 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
18,0 %
10,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,8 %
1,7 %
+Intenzita investovania
16,0 %
8,6 %
+Čistý majetok
393,3 %
341,1 %
+Okamžitá likvidita
669,9 %
207,3 %
+Pohotová likvidita
751,1 %
257,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
54,7 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
12 €
 
8 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
91 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 428 €
 
1 321 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
36 €
 
21 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Trnovec nad Váhom

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2015)

+Bežné príjmy
1 715 935 €
+Kapitálové príjmy
73 413 €
+Bežné výdavky
1 407 694 €
+Kapitálové výdavky
348 615 €

Záväzky a pohľadávky (2015)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
105 418 €
+Dlhodobé záväzky
907 248 €
+Krátkodobé záväzky
129 835 €

Úvery a účty (2015)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
896 381 €
+Výdavky na splácanie istiny
41 008 €
+Úrokové splátky
15 000 €
+Finančné účty
869 778 €
+Neobežný majetok
5 586 046 €

Ostatné (2015)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 654
+Výsledok hospodárenia
95 143 €