Trnovec nad Váhom

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2013 - 2016)

Celkové finančné zdravie i
5,8 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
5,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 648
Okres:Šaľa
Kraj:Nitriansky
E-mail:
outrnovecnvstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
20,2 %
+Dlhová služba
3,3 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
17,9 %
11,9 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,7 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
22,5 %
7,3 %
+Intenzita investovania
-8,5 %
4,1 %
+Čistý majetok
382,6 %
326,7 %
+Okamžitá likvidita
1 074,6 %
269,1 %
+Pohotová likvidita
1 094,7 %
317,3 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
49,0 %
15,6 %

Indikátory na obyvateľa (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
187 €
 
36 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 433 €
 
1 364 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
10 €
 
36 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Trnovec nad Váhom

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2016)

+Bežné príjmy
1 911 351 €
+Kapitálové príjmy
330 292 €
+Bežné výdavky
1 569 108 €
+Kapitálové výdavky
167 361 €

Záväzky a pohľadávky (2016)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
24 721 €
+Dlhodobé záväzky
871 069 €
+Krátkodobé záväzky
123 036 €

Úvery a účty (2016)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
840 372 €
+Výdavky na splácanie istiny
40 680 €
+Úrokové splátky
15 328 €
+Finančné účty
1 322 190 €
+Neobežný majetok
5 274 142 €

Ostatné (2016)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 699
+Výsledok hospodárenia
27 060 €