Trstená

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,4
Dlhová služba i
4,7
Bilancia bežného účtu i
3,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,8
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
3,5

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:7 408
Okres:Tvrdošín
Kraj:Žilinský
E-mail:
msutrstena.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
12,6 %
19,2 %
+Dlhová služba
8,9 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
9,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,5 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,003 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,4 %
1,6 %
+Intenzita investovania
4,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
355,0 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
104,0 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
131,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
26,5 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
41 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
97 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 748 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
53 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Trstená

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
6 318 039 €
+Kapitálové príjmy
525 185 €
+Bežné výdavky
5 712 627 €
+Kapitálové výdavky
827 516 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
29 857 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
150 €
+Krátkodobé pohľadávky
205 982 €
+Dlhodobé záväzky
2 589 921 €
+Krátkodobé záväzky
740 022 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
721 601 €
+Bankové úvery a výpomoci
754 601 €
+Úvery od ŠFRB
1 519 697 €
+Výdavky na splácanie istiny
356 430 €
+Úrokové splátky
40 474 €
+Finančné účty
769 598 €
+Neobežný majetok
21 377 062 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
7 408
+Výsledok hospodárenia
389 599 €