Trstená na Ostrove

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,4 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,9
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
1,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:562
Okres:Dunajská Streda
Kraj:Trnavský
E-mail:
ocutrstenanostonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
21,5 %
19,2 %
+Dlhová služba
2,7 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
-1,1 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-3,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
342,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
564,7 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
605,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
8 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
86 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 378 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-28 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Trstená na Ostrove

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
242 356 €
+Kapitálové príjmy
164 353 €
+Bežné výdavky
245 002 €
+Kapitálové výdavky
157 055 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
10 326 €
+Dlhodobé záväzky
187 €
+Krátkodobé záväzky
25 337 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
48 594 €
+Bankové úvery a výpomoci
48 594 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
5 550 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
143 083 €
+Neobežný majetok
680 393 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
562
+Výsledok hospodárenia
-15 525 €