Trstené pri Hornáde

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
3,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 548
Okres:Košice - okolie
Kraj:Košický
E-mail:
trstenestonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,8 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,7 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
7,8 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-14,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
22,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
252,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
214,7 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
226,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
41,1 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-87 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
4 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 437 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-16 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Trstené pri Hornáde

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
921 791 €
+Kapitálové príjmy
1 606 €
+Bežné výdavky
849 543 €
+Kapitálové výdavky
207 951 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
8 211 €
+Dlhodobé záväzky
364 219 €
+Krátkodobé záväzky
67 738 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
6 750 €
+Bankové úvery a výpomoci
6 750 €
+Úvery od ŠFRB
361 962 €
+Výdavky na splácanie istiny
29 691 €
+Úrokové splátky
4 062 €
+Finančné účty
145 424 €
+Neobežný majetok
2 087 980 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 548
+Výsledok hospodárenia
-24 677 €