Turany

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
5,2
Bilancia bežného účtu i
4,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
3,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:4 269
Okres:Martin
Kraj:Žilinský
E-mail:
obecturanynextra.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
2,5 %
19,2 %
+Dlhová služba
12,9 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
12,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,2 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,010 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
11,8 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-0,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
218,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
91,9 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
117,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
20,3 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
80 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
15 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 297 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-2 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Turany

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
2 684 425 €
+Kapitálové príjmy
204 858 €
+Bežné výdavky
2 353 781 €
+Kapitálové výdavky
194 376 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
5 952 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
252 €
+Krátkodobé pohľadávky
73 616 €
+Dlhodobé záväzky
506 945 €
+Krátkodobé záväzky
286 231 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
62 875 €
+Bankové úvery a výpomoci
62 875 €
+Úvery od ŠFRB
515 293 €
+Výdavky na splácanie istiny
234 072 €
+Úrokové splátky
866 €
+Finančné účty
263 060 €
+Neobežný majetok
5 330 090 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
4 269
+Výsledok hospodárenia
-6 997 €