Turčianske Jaseno

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
3,3 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
0,0
Dlhová služba i
4,4
Bilancia bežného účtu i
3,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:376
Okres:Martin
Kraj:Žilinský
E-mail:
obecjasenogaya.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
121,4 %
19,2 %
+Dlhová služba
0,1 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
2,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-88,3 %
1,6 %
+Intenzita investovania
105,3 %
10,2 %
+Čistý majetok
316,5 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
358,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
363,3 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-591 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
607 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 583 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-2 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Turčianske Jaseno

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
215 467 €
+Kapitálové príjmy
36 110 €
+Bežné výdavky
210 743 €
+Kapitálové výdavky
263 024 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
605 €
+Dlhodobé záväzky
111 €
+Krátkodobé záväzky
13 314 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
228 333 €
+Bankové úvery a výpomoci
228 333 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
90 €
+Finančné účty
47 769 €
+Neobežný majetok
775 933 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
376
+Výsledok hospodárenia
-924 €