Turčianske Teplice

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,5
Dlhová služba i
5,2
Bilancia bežného účtu i
4,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:6 504
Okres:Turčianske Teplice
Kraj:Žilinský
E-mail:
raksaniovaturciansketeplice.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
9,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
9,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-3,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
12,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
307,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
189,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
220,2 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
35,1 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-34 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
83 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 740 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
25 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Turčianske Teplice

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
6 189 915 €
+Kapitálové príjmy
116 287 €
+Bežné výdavky
5 616 600 €
+Kapitálové výdavky
909 828 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
167 586 €
+Dlhodobé záväzky
1 963 344 €
+Krátkodobé záväzky
551 081 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
537 564 €
+Bankové úvery a výpomoci
537 564 €
+Úvery od ŠFRB
2 032 146 €
+Výdavky na splácanie istiny
183 857 €
+Úrokové splátky
32 016 €
+Finančné účty
1 045 843 €
+Neobežný majetok
17 246 964 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
6 504
+Výsledok hospodárenia
164 820 €