Turčiansky Peter

Hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
6,0
Bilancia bežného účtu i
3,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
18,9 %
+Dlhová služba
0,0 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
16,7 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,9 %
0,8 %
+Intenzita investovania
15,8 %
10,1 %
+Čistý majetok
172,4 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
25,7 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
31,9 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
2 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
408 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
48 €
 
32 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
117 249 €
+Kapitálové príjmy
4 356 €
+Bežné výdavky
97 615 €
+Kapitálové výdavky
22 938 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 864 €
+Dlhodobé záväzky
66 €
+Krátkodobé záväzky
30 125 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
7 738 €
+Neobežný majetok
176 754 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
452
+Výsledok hospodárenia
21 613 €

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:452
Okres:Martin
Kraj:Žilinský
E-mail:
ocu.turc.petergaya.sk