Bystrá

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,6 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,5
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
5,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:192
Okres:Brezno
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
obecbystrastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
10,2 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,5 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
14,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,8 %
1,6 %
+Intenzita investovania
12,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
931,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
862,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
882,7 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
22 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
81 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
7 468 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
239 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Bystrá

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
193 828 €
+Kapitálové príjmy
44 518 €
+Bežné výdavky
165 571 €
+Kapitálové výdavky
68 528 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 871 €
+Dlhodobé záväzky
1 381 €
+Krátkodobé záväzky
9 271 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
15 650 €
+Bankové úvery a výpomoci
15 650 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
4 434 €
+Úrokové splátky
329 €
+Finančné účty
79 963 €
+Neobežný majetok
1 370 923 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
192
+Výsledok hospodárenia
45 817 €