Turzovka

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,1
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
5,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
5,1

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:7 640
Okres:Čadca
Kraj:Žilinský
E-mail:
msumestoturzovka.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
18,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
14,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-11,9 %
1,6 %
+Intenzita investovania
27,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
287,5 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
273,9 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
281,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
10,4 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-82 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
111 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 756 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
59 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Turzovka

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
5 044 991 €
+Kapitálové príjmy
255 324 €
+Bežné výdavky
4 291 735 €
+Kapitálové výdavky
1 638 135 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
23 127 €
+Dlhodobé záväzky
468 458 €
+Krátkodobé záväzky
300 883 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
845 050 €
+Bankové úvery a výpomoci
845 050 €
+Úvery od ŠFRB
487 559 €
+Výdavky na splácanie istiny
135 314 €
+Úrokové splátky
10 130 €
+Finančné účty
823 999 €
+Neobežný majetok
13 419 633 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
7 640
+Výsledok hospodárenia
449 405 €