Tvrdomestice

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,5 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,8
Dlhová služba i
5,2
Bilancia bežného účtu i
5,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:452
Okres:Topoľčany
Kraj:Nitriansky
E-mail:

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
24,2 %
19,2 %
+Dlhová služba
10,1 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
20,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
11,9 %
1,6 %
+Intenzita investovania
8,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
301,4 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
163,6 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
181,4 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
34 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
66 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
825 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
27 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Tvrdomestice

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
129 398 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
103 159 €
+Kapitálové výdavky
10 846 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 081 €
+Dlhodobé záväzky
277 €
+Krátkodobé záväzky
6 081 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
29 921 €
+Bankové úvery a výpomoci
29 921 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
11 000 €
+Úrokové splátky
1 050 €
+Finančné účty
9 949 €
+Neobežný majetok
393 171 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
452
+Výsledok hospodárenia
12 036 €