Úľany nad Žitavou

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,2
Dlhová služba i
3,5
Bilancia bežného účtu i
5,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 527
Okres:Nové Zámky
Kraj:Nitriansky
E-mail:
obec.ulanystonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
16,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
21,1 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
11,7 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-0,8 %
1,6 %
+Intenzita investovania
12,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
360,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
133,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
153,9 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
87,1 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-4 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
80 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 766 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
11 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Úľany nad Žitavou

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
826 162 €
+Kapitálové príjmy
10 231 €
+Bežné výdavky
729 669 €
+Kapitálové výdavky
113 111 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
11 903 €
+Dlhodobé záväzky
674 631 €
+Krátkodobé záväzky
57 969 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
121 717 €
+Bankové úvery a výpomoci
121 717 €
+Úvery od ŠFRB
652 366 €
+Výdavky na splácanie istiny
103 955 €
+Úrokové splátky
10 045 €
+Finančné účty
77 310 €
+Neobežný majetok
2 763 852 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 527
+Výsledok hospodárenia
17 104 €