Utekáč

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,8
Dlhová služba i
4,6
Bilancia bežného účtu i
4,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:988
Okres:Poltár
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
obecutekacstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
24,4 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,5 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
12,1 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-3,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
15,6 %
10,2 %
+Čistý majetok
217,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
249,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
299,9 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-23 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
144 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 280 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-71 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Utekáč

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
640 577 €
+Kapitálové príjmy
112 163 €
+Bežné výdavky
563 165 €
+Kapitálové výdavky
212 241 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
25 613 €
+Dlhodobé záväzky
578 €
+Krátkodobé záväzky
51 105 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
141 996 €
+Bankové úvery a výpomoci
141 996 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
18 144 €
+Úrokové splátky
3 899 €
+Finančné účty
127 648 €
+Neobežný majetok
1 279 561 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
988
+Výsledok hospodárenia
-69 928 €