Bystričany

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2006 - 2009)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,7
Dlhová služba i
4,9
Bilancia bežného účtu i
4,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 809
Okres:Prievidza
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
obec.bystricanystonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
6,1 %
30,1 %
+Dlhová služba
9,5 %
4,2 %
+Bilancia bežného účtu
15,9 %
8,1 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-53,7 %
-7,4 %
+Intenzita investovania
69,9 %
16,2 %
+Čistý majetok
344,3 %
315,1 %
+Okamžitá likvidita
619,2 %
158,8 %
+Pohotová likvidita
636,9 %
256,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
108,2 %
12,0 %

Indikátory na obyvateľa (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-271 €
 
-29 €
+Celkový dlh na obyvateľa
30 €
 
103 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 702 €
 
1 079 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-4 €
 
14 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Bystričany

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2009)

+Bežné príjmy
923 255 €
+Kapitálové príjmy
4 424 €
+Bežné výdavky
776 395 €
+Kapitálové výdavky
649 858 €

Záväzky a pohľadávky (2009)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
6 956 €
+Dlhodobé záväzky
1 000 873 €
+Krátkodobé záväzky
39 331 €

Úvery a účty (2009)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
38 040 €
+Úvery od ŠFRB
983 416 €
+Výdavky na splácanie istiny
58 111 €
+Úrokové splátky
28 326 €
+Finančné účty
243 551 €
+Neobežný majetok
2 940 610 €

Ostatné (2009)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 838
+Výsledok hospodárenia
-8 195 €