Bystričany

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,9 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,1
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 809
Okres:Prievidza
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
obec.bystricanystonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
18,8 %
+Dlhová služba
6,3 %
5,2 %
+Bilancia bežného účtu
29,9 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
13,5 %
0,8 %
+Intenzita investovania
16,0 %
10,1 %
+Čistý majetok
348,9 %
305,0 %
+Okamžitá likvidita
591,0 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
599,8 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
71,9 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
114 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
86 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 335 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
266 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Bystričany

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
1 482 952 €
+Kapitálové príjmy
45 000 €
+Bežné výdavky
1 039 348 €
+Kapitálové výdavky
282 736 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
11 301 €
+Dlhodobé záväzky
864 819 €
+Krátkodobé záväzky
127 975 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
868 860 €
+Výdavky na splácanie istiny
37 472 €
+Úrokové splátky
19 772 €
+Finančné účty
756 271 €
+Neobežný majetok
3 456 913 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 806
+Výsledok hospodárenia
480 418 €