Valča

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,7 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
4,7
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
4,8
Údaje o dlhu obce boli 24.8.2012 opravené na základe poskytnutých dokladov od starostu obce, ktoré potvrdili, že pôvodné údaje od MF SR neboli správne.

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 638
Okres:Martin
Kraj:Žilinský
E-mail:
obecvalcastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,7 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
28,8 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,06 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,06 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
11,9 %
1,6 %
+Intenzita investovania
16,7 %
10,2 %
+Čistý majetok
553,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
402,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
413,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
90,8 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
67 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 828 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
133 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Valča

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
908 476 €
+Kapitálové príjmy
15 000 €
+Bežné výdavky
646 820 €
+Kapitálové výdavky
166 872 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
463 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
463 €
+Krátkodobé pohľadávky
8 284 €
+Dlhodobé záväzky
758 479 €
+Krátkodobé záväzky
76 917 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
759 954 €
+Výdavky na splácanie istiny
31 198 €
+Úrokové splátky
7 919 €
+Finančné účty
309 847 €
+Neobežný majetok
4 320 389 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 638
+Výsledok hospodárenia
217 600 €