Bačkov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2007 - 2010)

Celkové finančné zdravie i
3,7 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
2,3
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
2,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:676
Okres:Trebišov
Kraj:Košický
E-mail:
obecbackovstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
74,5 %
35,1 %
+Dlhová služba
0,2 %
5,8 %
+Bilancia bežného účtu
-2,1 %
3,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-63,6 %
-9,6 %
+Intenzita investovania
64,3 %
14,4 %
+Čistý majetok
302,2 %
320,1 %
+Okamžitá likvidita
85,0 %
100,8 %
+Pohotová likvidita
146,2 %
156,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,4 %

Indikátory na obyvateľa (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-258 €
 
-38 €
+Celkový dlh na obyvateľa
317 €
 
124 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 286 €
 
1 126 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-36 €
 
-12 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Bačkov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2010)

+Bežné príjmy
236 194 €
+Kapitálové príjmy
10 290 €
+Bežné výdavky
241 163 €
+Kapitálové výdavky
162 187 €

Záväzky a pohľadávky (2010)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
8 513 €
+Dlhodobé záväzky
1 075 €
+Krátkodobé záväzky
13 907 €

Úvery a účty (2010)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
192 026 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
522 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
11 821 €
+Neobežný majetok
964 328 €

Ostatné (2010)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
609
+Výsledok hospodárenia
-22 136 €