Bačkov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2008 - 2011)

Celkové finančné zdravie i
3,2 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
1,9
Dlhová služba i
3,8
Bilancia bežného účtu i
2,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:676
Okres:Trebišov
Kraj:Košický
E-mail:
obecbackovstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
81,8 %
34,9 %
+Dlhová služba
43,5 %
13,9 %
+Bilancia bežného účtu
8,6 %
7,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
6,0 %
0,2 %
+Intenzita investovania
-0,0 %
6,7 %
+Čistý majetok
369,6 %
349,9 %
+Okamžitá likvidita
861,7 %
102,5 %
+Pohotová likvidita
1 052,3 %
157,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
34 €
 
1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
309 €
 
117 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 397 €
 
1 168 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-12 €
 
-0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Bačkov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2011)

+Bežné príjmy
250 095 €
+Kapitálové príjmy
106 940 €
+Bežné výdavky
228 674 €
+Kapitálové výdavky
106 844 €

Záväzky a pohľadávky (2011)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
7 219 €
+Dlhodobé záväzky
13 050 €
+Krátkodobé záväzky
3 788 €

Úvery a účty (2011)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
180 100 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
98 967 €
+Úrokové splátky
3 719 €
+Finančné účty
32 641 €
+Neobežný majetok
1 033 507 €

Ostatné (2011)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
625
+Výsledok hospodárenia
-7 398 €