Bačkov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2009 - 2012)

Celkové finančné zdravie i
4,2 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,0
Dlhová služba i
2,7
Bilancia bežného účtu i
3,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:676
Okres:Trebišov
Kraj:Košický
E-mail:
obecbackovstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
39,3 %
25,0 %
+Dlhová služba
34,8 %
7,1 %
+Bilancia bežného účtu
8,4 %
6,7 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
1,2 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
26,8 %
1,4 %
+Intenzita investovania
-29,6 %
5,2 %
+Čistý majetok
455,9 %
347,6 %
+Okamžitá likvidita
1 737,6 %
113,2 %
+Pohotová likvidita
2 056,7 %
168,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
4,4 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
170 €
 
6 €
+Celkový dlh na obyvateľa
154 €
 
89 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 787 €
 
1 236 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
42 €
 
2 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Bačkov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2012)

+Bežné príjmy
285 691 €
+Kapitálové príjmy
118 839 €
+Bežné výdavky
261 729 €
+Kapitálové výdavky
34 409 €

Záväzky a pohľadávky (2012)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
10 676 €
+Dlhodobé záväzky
13 102 €
+Krátkodobé záväzky
3 345 €

Úvery a účty (2012)

+Celkový dlh (podľa zákona)
98 183 €
+Bankové úvery a výpomoci
98 183 €
+Úvery od ŠFRB
11 128 €
+Výdavky na splácanie istiny
82 328 €
+Úrokové splátky
4 821 €
+Finančné účty
58 122 €
+Neobežný majetok
1 182 302 €

Ostatné (2012)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
638
+Výsledok hospodárenia
26 571 €