Bačkov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2010 - 2013)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,2
Dlhová služba i
2,8
Bilancia bežného účtu i
3,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:676
Okres:Trebišov
Kraj:Košický
E-mail:
obecbackovstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
16,2 %
23,5 %
+Dlhová služba
19,2 %
6,0 %
+Bilancia bežného účtu
14,2 %
8,2 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,9 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
5,7 %
2,9 %
+Intenzita investovania
8,5 %
4,9 %
+Čistý majetok
409,6 %
349,5 %
+Okamžitá likvidita
440,2 %
141,4 %
+Pohotová likvidita
661,4 %
207,6 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
3,8 %
15,5 %

Indikátory na obyvateľa (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
27 €
 
12 €
+Celkový dlh na obyvateľa
74 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 872 €
 
1 253 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
54 €
 
6 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Bačkov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2013)

+Bežné príjmy
297 541 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
255 355 €
+Kapitálové výdavky
25 274 €

Záväzky a pohľadávky (2013)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
11 762 €
+Dlhodobé záväzky
11 880 €
+Krátkodobé záväzky
5 319 €

Úvery a účty (2013)

+Celkový dlh (podľa zákona)
46 183 €
+Bankové úvery a výpomoci
46 183 €
+Úvery od ŠFRB
10 810 €
+Výdavky na splácanie istiny
52 477 €
+Úrokové splátky
2 435 €
+Finančné účty
23 416 €
+Neobežný majetok
1 193 919 €

Ostatné (2013)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
625
+Výsledok hospodárenia
33 784 €