Bačkov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2011 - 2014)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,4
Dlhová služba i
3,8
Bilancia bežného účtu i
4,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:676
Okres:Trebišov
Kraj:Košický
E-mail:
obecbackovstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
12,2 %
21,5 %
+Dlhová služba
3,9 %
6,5 %
+Bilancia bežného účtu
12,9 %
7,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,1 %
0,7 %
+Intenzita investovania
9,8 %
6,7 %
+Čistý majetok
460,0 %
337,7 %
+Okamžitá likvidita
266,1 %
143,6 %
+Pohotová likvidita
431,9 %
202,5 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
3,5 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
17 €
 
3 €
+Celkový dlh na obyvateľa
58 €
 
80 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 190 €
 
1 257 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
68 €
 
0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Bačkov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2014)

+Bežné príjmy
349 730 €
+Kapitálové príjmy
159 794 €
+Bežné výdavky
304 769 €
+Kapitálové výdavky
193 992 €

Záväzky a pohľadávky (2014)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
14 573 €
+Dlhodobé záväzky
12 254 €
+Krátkodobé záväzky
8 792 €

Úvery a účty (2014)

+Celkový dlh (podľa zákona)
36 183 €
+Bankové úvery a výpomoci
36 183 €
+Úvery od ŠFRB
10 396 €
+Výdavky na splácanie istiny
10 414 €
+Úrokové splátky
1 138 €
+Finančné účty
23 397 €
+Neobežný majetok
1 383 263 €

Ostatné (2014)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
625
+Výsledok hospodárenia
42 531 €