Bačkov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2012 - 2015)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
4,8
Bilancia bežného účtu i
4,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:676
Okres:Trebišov
Kraj:Košický
E-mail:
obecbackovstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
7,3 %
23,6 %
+Dlhová služba
3,3 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
14,0 %
10,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
13,7 %
1,7 %
+Intenzita investovania
-2,9 %
8,6 %
+Čistý majetok
431,0 %
341,1 %
+Okamžitá likvidita
3 506,9 %
207,3 %
+Pohotová likvidita
4 123,3 %
257,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
2,9 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
110 €
 
8 €
+Celkový dlh na obyvateľa
39 €
 
91 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 301 €
 
1 321 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
51 €
 
21 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Bačkov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2015)

+Bežné príjmy
423 657 €
+Kapitálové príjmy
98 826 €
+Bežné výdavky
364 314 €
+Kapitálové výdavky
86 388 €

Záväzky a pohľadávky (2015)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
14 572 €
+Dlhodobé záväzky
9 986 €
+Krátkodobé záväzky
2 364 €

Úvery a účty (2015)

+Celkový dlh (podľa zákona)
26 183 €
+Bankové úvery a výpomoci
26 183 €
+Úvery od ŠFRB
9 978 €
+Výdavky na splácanie istiny
10 418 €
+Úrokové splátky
998 €
+Finančné účty
82 903 €
+Neobežný majetok
1 450 729 €

Ostatné (2015)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
655
+Výsledok hospodárenia
33 485 €