Bačkov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2013 - 2016)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
4,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:676
Okres:Trebišov
Kraj:Košický
E-mail:
obecbackovstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
3,8 %
20,2 %
+Dlhová služba
2,6 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
10,2 %
11,9 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,7 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,4 %
7,3 %
+Intenzita investovania
7,8 %
4,1 %
+Čistý majetok
362,5 %
326,7 %
+Okamžitá likvidita
377,1 %
269,1 %
+Pohotová likvidita
445,9 %
317,3 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
2,3 %
15,6 %

Indikátory na obyvateľa (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
15 €
 
36 €
+Celkový dlh na obyvateľa
24 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 302 €
 
1 364 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
16 €
 
36 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Bačkov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2016)

+Bežné príjmy
425 856 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
382 505 €
+Kapitálové výdavky
33 017 €

Záväzky a pohľadávky (2016)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
15 705 €
+Dlhodobé záväzky
9 216 €
+Krátkodobé záväzky
22 801 €

Úvery a účty (2016)

+Celkový dlh (podľa zákona)
16 183 €
+Bankové úvery a výpomoci
16 183 €
+Úvery od ŠFRB
9 556 €
+Výdavky na splácanie istiny
10 422 €
+Úrokové splátky
768 €
+Finančné účty
85 972 €
+Neobežný majetok
1 465 513 €

Ostatné (2016)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
667
+Výsledok hospodárenia
10 654 €