Bystrička

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2008 - 2011)

Celkové finančné zdravie i
3,0 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
0,2
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
3,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 453
Okres:Martin
Kraj:Žilinský
E-mail:
ocu_bystrickacentrum.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
115,8 %
34,9 %
+Dlhová služba
4,9 %
13,9 %
+Bilancia bežného účtu
2,5 %
7,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,2 %
0,2 %
+Intenzita investovania
0,3 %
6,7 %
+Čistý majetok
124,6 %
349,9 %
+Okamžitá likvidita
205,6 %
102,5 %
+Pohotová likvidita
222,5 %
157,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
6 €
 
1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
288 €
 
117 €
+Čistý majetok na obyvateľa
310 €
 
1 168 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-3 €
 
-0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Bystrička

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2011)

+Bežné príjmy
392 785 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
382 819 €
+Kapitálové výdavky
1 361 €

Záväzky a pohľadávky (2011)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
4 942 €
+Dlhodobé záväzky
430 €
+Krátkodobé záväzky
29 217 €

Úvery a účty (2011)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
406 897 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
6 350 €
+Úrokové splátky
10 894 €
+Finančné účty
60 063 €
+Neobežný majetok
785 394 €

Ostatné (2011)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 412
+Výsledok hospodárenia
-4 662 €