Bystrička

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2009 - 2012)

Celkové finančné zdravie i
3,5 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
0,9
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
2,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 453
Okres:Martin
Kraj:Žilinský
E-mail:
ocu_bystrickacentrum.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
101,7 %
25,0 %
+Dlhová služba
4,4 %
7,1 %
+Bilancia bežného účtu
2,5 %
6,7 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
1,2 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,5 %
1,4 %
+Intenzita investovania
0,0 %
5,2 %
+Čistý majetok
105,9 %
347,6 %
+Okamžitá likvidita
210,0 %
113,2 %
+Pohotová likvidita
228,7 %
168,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
6 €
 
6 €
+Celkový dlh na obyvateľa
280 €
 
89 €
+Čistý majetok na obyvateľa
292 €
 
1 236 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-13 €
 
2 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Bystrička

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2012)

+Bežné príjmy
371 416 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
362 249 €
+Kapitálové výdavky
0 €

Záväzky a pohľadávky (2012)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
5 530 €
+Dlhodobé záväzky
697 €
+Krátkodobé záväzky
29 603 €

Úvery a účty (2012)

+Celkový dlh (podľa zákona)
399 277 €
+Bankové úvery a výpomoci
399 277 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
7 620 €
+Úrokové splátky
9 533 €
+Finančné účty
62 158 €
+Neobežný majetok
753 955 €

Ostatné (2012)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 427
+Výsledok hospodárenia
-18 787 €