Bystrička

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2013 - 2016)

Celkové finančné zdravie i
4,6 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
2,3
Bilancia bežného účtu i
3,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
4,4
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 453
Okres:Martin
Kraj:Žilinský
E-mail:
ocu_bystrickacentrum.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
8,1 %
20,2 %
+Dlhová služba
50,1 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
10,6 %
11,9 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
9,6 %
0,7 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
27,7 %
7,3 %
+Intenzita investovania
-26,4 %
4,1 %
+Čistý majetok
236,1 %
326,7 %
+Okamžitá likvidita
182,3 %
269,1 %
+Pohotová likvidita
207,9 %
317,3 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,6 %

Indikátory na obyvateľa (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
171 €
 
36 €
+Celkový dlh na obyvateľa
27 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
786 €
 
1 364 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
35 €
 
36 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Bystrička

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2016)

+Bežné príjmy
659 792 €
+Kapitálové príjmy
221 335 €
+Bežné výdavky
589 561 €
+Kapitálové výdavky
47 445 €

Záväzky a pohľadávky (2016)

+Záväzky po splatnosti
45 600 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
10 006 €
+Dlhodobé záväzky
799 €
+Krátkodobé záväzky
39 068 €

Úvery a účty (2016)

+Celkový dlh (podľa zákona)
45 600 €
+Bankové úvery a výpomoci
45 600 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
235 026 €
+Úrokové splátky
2 713 €
+Finančné účty
71 221 €
+Neobežný majetok
1 094 821 €

Ostatné (2016)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 424
+Výsledok hospodárenia
50 214 €