Bystrička

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,7
Dlhová služba i
4,1
Bilancia bežného účtu i
4,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
4,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 453
Okres:Martin
Kraj:Žilinský
E-mail:
ocu_bystrickacentrum.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
5,1 %
18,8 %
+Dlhová služba
2,1 %
5,2 %
+Bilancia bežného účtu
12,5 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,4 %
0,8 %
+Intenzita investovania
8,1 %
10,1 %
+Čistý majetok
177,5 %
305,0 %
+Okamžitá likvidita
179,3 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
190,5 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
21 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
23 €
 
86 €
+Čistý majetok na obyvateľa
810 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
44 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Bystrička

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
679 621 €
+Kapitálové príjmy
10 000 €
+Bežné výdavky
594 505 €
+Kapitálové výdavky
64 847 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
6 193 €
+Dlhodobé záväzky
868 €
+Krátkodobé záväzky
55 420 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
33 480 €
+Bankové úvery a výpomoci
33 480 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
12 120 €
+Úrokové splátky
559 €
+Finančné účty
99 374 €
+Neobežný majetok
1 105 887 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 445
+Výsledok hospodárenia
63 407 €