Bystrička

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,8
Dlhová služba i
4,6
Bilancia bežného účtu i
4,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,3
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 453
Okres:Martin
Kraj:Žilinský
E-mail:
ocu_bystrickacentrum.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
23,4 %
19,2 %
+Dlhová služba
2,1 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
9,5 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-15,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
25,7 %
10,2 %
+Čistý majetok
178,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
276,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
297,2 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-83 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
110 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
835 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
50 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Bystrička

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
748 753 €
+Kapitálové príjmy
30 000 €
+Bežné výdavky
677 631 €
+Kapitálové výdavky
222 144 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
7 771 €
+Dlhodobé záväzky
10 003 €
+Krátkodobé záväzky
37 640 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
159 327 €
+Bankové úvery a výpomoci
159 327 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
12 120 €
+Úrokové splátky
740 €
+Finančné účty
104 088 €
+Neobežný majetok
1 279 128 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 453
+Výsledok hospodárenia
72 640 €