Vavrišovo

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,6 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,5
Dlhová služba i
3,5
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:674
Okres:Liptovský Mikuláš
Kraj:Žilinský
E-mail:
obec.vavrisovomag-net.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
10,4 %
19,2 %
+Dlhová služba
21,5 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
24,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
22,8 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-1,6 %
10,2 %
+Čistý majetok
835,4 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
319,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
329,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
268,7 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
151 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
59 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
4 730 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
27 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Vavrišovo

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
386 504 €
+Kapitálové príjmy
58 541 €
+Bežné výdavky
291 292 €
+Kapitálové výdavky
52 183 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
6 194 €
+Dlhodobé záväzky
1 022 512 €
+Krátkodobé záväzky
59 435 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
39 692 €
+Bankové úvery a výpomoci
39 692 €
+Úvery od ŠFRB
1 025 606 €
+Výdavky na splácanie istiny
66 920 €
+Úrokové splátky
11 620 €
+Finančné účty
189 676 €
+Neobežný majetok
3 035 160 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
674
+Výsledok hospodárenia
17 943 €