Veľká Čierna

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,7
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
5,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:354
Okres:Žilina
Kraj:Žilinský
E-mail:

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
26,7 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,5 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
20,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-42,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
66,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
1 019,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
799,9 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
800,2 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-236 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
127 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
4 859 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
70 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Veľká Čierna

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
183 160 €
+Kapitálové príjmy
14 620 €
+Bežné výdavky
145 379 €
+Kapitálové výdavky
135 812 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
21 €
+Dlhodobé záväzky
288 €
+Krátkodobé záväzky
6 830 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
45 062 €
+Bankové úvery a výpomoci
141 906 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
4 800 €
+Úrokové splátky
866 €
+Finančné účty
54 636 €
+Neobežný majetok
1 710 904 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
354
+Výsledok hospodárenia
24 941 €