Veľká Franková

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,7
Dlhová služba i
4,5
Bilancia bežného účtu i
5,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:345
Okres:Kežmarok
Kraj:Prešovský
E-mail:
obecv.frankovastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
25,5 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,6 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
15,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
15,1 %
10,2 %
+Čistý majetok
150,4 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
174,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
174,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
1 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
172 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 012 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
94 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Veľká Franková

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
284 570 €
+Kapitálové príjmy
4 687 €
+Bežné výdavky
241 194 €
+Kapitálové výdavky
47 683 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
0 €
+Dlhodobé záväzky
561 €
+Krátkodobé záväzky
16 277 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
59 225 €
+Bankové úvery a výpomoci
59 225 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
6 900 €
+Úrokové splátky
526 €
+Finančné účty
28 458 €
+Neobežný majetok
380 581 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
345
+Výsledok hospodárenia
32 494 €