Veľká Hradná

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,3
Dlhová služba i
4,5
Bilancia bežného účtu i
4,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
4,7
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:708
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
obecvhslovanet.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
14,6 %
19,2 %
+Dlhová služba
12,7 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
4,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
4,8 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-2,4 %
1,6 %
+Intenzita investovania
8,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
534,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
1 019,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
1 026,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
88,8 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-22 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
87 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 192 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
39 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Veľká Hradná

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
438 956 €
+Kapitálové príjmy
224 364 €
+Bežné výdavky
419 550 €
+Kapitálové výdavky
259 443 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
20 360 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 576 €
+Dlhodobé záväzky
385 261 €
+Krátkodobé záväzky
21 461 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
61 712 €
+Bankové úvery a výpomoci
61 712 €
+Úvery od ŠFRB
375 394 €
+Výdavky na splácanie istiny
35 381 €
+Úrokové splátky
5 116 €
+Finančné účty
218 777 €
+Neobežný majetok
2 112 403 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
708
+Výsledok hospodárenia
27 335 €