Bytča

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
2,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:11 306
Okres:Bytča
Kraj:Žilinský
E-mail:
msubytca.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
4,4 %
19,2 %
+Dlhová služba
1,6 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
-1,0 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-6,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
5,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
219,7 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
172,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
197,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-57 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
34 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 701 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
31 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Bytča

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
9 501 778 €
+Kapitálové príjmy
837 008 €
+Bežné výdavky
9 596 896 €
+Kapitálové výdavky
1 383 697 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
150 050 €
+Dlhodobé záväzky
29 225 €
+Krátkodobé záväzky
613 507 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
383 515 €
+Bankové úvery a výpomoci
383 607 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
94 855 €
+Úrokové splátky
3 160 €
+Finančné účty
1 058 366 €
+Neobežný majetok
18 583 228 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
11 306
+Výsledok hospodárenia
347 022 €