Veľká Lesná

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,1 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
1,2
Dlhová služba i
6,0
Bilancia bežného účtu i
4,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:477
Okres:Stará Ľubovňa
Kraj:Prešovský
E-mail:
obecvelkalesnaslnet.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
96,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
0,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
9,7 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-79,8 %
1,6 %
+Intenzita investovania
102,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
513,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
1 039,0 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
1 066,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-358 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
349 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 860 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-29 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Veľká Lesná

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
183 656 €
+Kapitálové príjmy
30 000 €
+Bežné výdavky
165 876 €
+Kapitálové výdavky
218 334 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 493 €
+Dlhodobé záväzky
627 €
+Krátkodobé záväzky
5 406 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
166 561 €
+Bankové úvery a výpomoci
166 560 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
298 €
+Finančné účty
56 169 €
+Neobežný majetok
998 464 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
477
+Výsledok hospodárenia
-13 758 €