Veľké Bierovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,5 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,3
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
5,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:673
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
ocuvelkebierovcenextra.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
13,8 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,9 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
19,7 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
3,6 %
1,6 %
+Intenzita investovania
16,1 %
10,2 %
+Čistý majetok
334,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
107,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
115,2 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
19 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
65 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 565 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
98 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Veľké Bierovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
344 837 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
276 959 €
+Kapitálové výdavky
55 388 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
3 710 €
+Dlhodobé záväzky
13 695 €
+Krátkodobé záväzky
45 970 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
43 551 €
+Bankové úvery a výpomoci
43 551 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
14 500 €
+Úrokové splátky
591 €
+Finančné účty
49 225 €
+Neobežný majetok
1 061 077 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
673
+Výsledok hospodárenia
66 149 €