Veľké Držkovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,7
Dlhová služba i
2,7
Bilancia bežného účtu i
5,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:653
Okres:Bánovce nad Bebravou
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
obecdrzkovceazet.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
5,2 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,7 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
10,0 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
19,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-11,3 %
10,2 %
+Čistý majetok
316,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
1 359,7 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
1 443,4 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
87 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
20 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 193 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
7 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Veľké Držkovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
265 801 €
+Kapitálové príjmy
30 000 €
+Bežné výdavky
239 136 €
+Kapitálové výdavky
0 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
12 536 €
+Dlhodobé záväzky
2 570 €
+Krátkodobé záväzky
14 981 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
12 802 €
+Bankové úvery a výpomoci
12 802 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
13 029 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
203 693 €
+Neobežný majetok
590 525 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
653
+Výsledok hospodárenia
4 651 €