Veľké Dvorníky

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,5 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
2,6
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 139
Okres:Dunajská Streda
Kraj:Trnavský
E-mail:
ocuvdvornikystonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
7,9 %
21,6 %
+Dlhová služba
13,6 %
4,0 %
+Bilancia bežného účtu
38,7 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
34,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
713,7 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
54,2 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
99,7 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
177,6 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
30 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
34 €
 
104 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 060 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-59 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Veľké Dvorníky

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
804 243 €
+Kapitálové príjmy
13 500 €
+Bežné výdavky
492 875 €
+Kapitálové výdavky
291 156 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
64 937 €
+Dlhodobé záväzky
870 018 €
+Krátkodobé záväzky
142 878 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
38 696 €
+Bankové úvery a výpomoci
38 696 €
+Úvery od ŠFRB
867 200 €
+Výdavky na splácanie istiny
52 558 €
+Úrokové splátky
13 992 €
+Finančné účty
77 509 €
+Neobežný majetok
3 448 992 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 139
+Výsledok hospodárenia
-67 631 €