Veľké Kapušany

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,0
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
3,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:9 155
Okres:Michalovce
Kraj:Košický
E-mail:
msu.kapusanystonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
20,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,8 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
6,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-0,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
6,7 %
10,2 %
+Čistý majetok
285,8 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
102,9 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
198,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
10,2 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-3 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
131 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 865 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
8 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Veľké Kapušany

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
6 481 765 €
+Kapitálové príjmy
132 141 €
+Bežné výdavky
6 078 614 €
+Kapitálové výdavky
565 390 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
489 012 €
+Dlhodobé záväzky
1 628 308 €
+Krátkodobé záväzky
511 892 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 195 652 €
+Bankové úvery a výpomoci
191 125 €
+Úvery od ŠFRB
609 604 €
+Výdavky na splácanie istiny
177 376 €
+Úrokové splátky
17 896 €
+Finančné účty
526 931 €
+Neobežný majetok
17 752 656 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
9 155
+Výsledok hospodárenia
76 797 €