Veľké Kostoľany

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,2
Dlhová služba i
4,9
Bilancia bežného účtu i
5,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 761
Okres:Piešťany
Kraj:Trnavský
E-mail:
velkekostolanyvelkekostolany.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
15,9 %
19,2 %
+Dlhová služba
12,2 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
14,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-8,9 %
1,6 %
+Intenzita investovania
23,9 %
10,2 %
+Čistý majetok
481,8 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
204,2 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
218,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
70,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-83 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
139 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
4 210 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-26 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Veľké Kostoľany

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
2 528 601 €
+Kapitálové príjmy
63 490 €
+Bežné výdavky
2 152 789 €
+Kapitálové výdavky
668 949 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
41 328 €
+Dlhodobé záväzky
1 618 548 €
+Krátkodobé záväzky
282 860 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
383 800 €
+Bankové úvery a výpomoci
383 800 €
+Úvery od ŠFRB
1 689 904 €
+Výdavky na splácanie istiny
188 125 €
+Úrokové splátky
31 349 €
+Finančné účty
577 515 €
+Neobežný majetok
11 359 654 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 761
+Výsledok hospodárenia
-72 623 €