Veľké Kršteňany

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,5
Dlhová služba i
5,9
Bilancia bežného účtu i
4,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:604
Okres:Partizánske
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
velkekrstenanystonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
10,2 %
19,2 %
+Dlhová služba
0,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
11,5 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
19,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-9,9 %
10,2 %
+Čistý majetok
330,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
138,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
146,1 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
83 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
37 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 200 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-106 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Veľké Kršteňany

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
232 796 €
+Kapitálové príjmy
30 000 €
+Bežné výdavky
205 966 €
+Kapitálové výdavky
6 955 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
7 076 €
+Dlhodobé záväzky
72 853 €
+Krátkodobé záväzky
87 647 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
22 438 €
+Bankové úvery a výpomoci
22 438 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
121 000 €
+Neobežný majetok
699 131 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
604
+Výsledok hospodárenia
-64 010 €